İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi

İş sağlığı ve güvenliği eğitimi, işyerlerinde çalışanların bilinçlenmesini ve riskleri tanıyabilme yeteneklerini geliştirmeyi hedefler. Bu eğitimler, çalışanlara işyerindeki potansiyel tehlikeler hakkında bilgi verir, güvenli çalışma yöntemlerini öğretir ve acil durumlarda nasıl hareket edeceklerini öğretir. Ayrıca, işverenler ve yöneticiler için de iş sağlığı ve güvenliği yönetimi konusunda eğitimler düzenlenir.